Category Archives: DBC Nyt

DBCs Årsberetning

2019-udgaven af DBCs Årsberetning kan nu læses på dette link. God fornøjelse.

Valg af rytterrepræsentant foregår mandag den 23. september

Valg af DBC-rytterrepræsentant til den kommende sæson foregår mandag den 23. september kl. 20:00 på inderkredsen i Ballerup Super Arena.

Indkaldelse til DBCs ordinære generalforsamling

Hermed indkaldes til:

DBC’s ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Mandag den 30. september 2019 kl. 19.00 i Ballerup Super Arena

Dagsorden iflg. clubbens love §9:

1) Valg af dirigent
2) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om clubbens virksomhed i det forløbne år

3) Fremlæggelse af regnskab og de kritiske revisorers beretning

4) Fremlæggelse af næstfølgende års budget til orientering

5) Fastlæggelse af næstfølgende års kontingenter:
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser: Seniorer på bane 1.500 kr., Junior/ungdom 1.300 kr., drenge/piger 1.000 kr., medlemmer uden banekørsel 300 kr. og medlemmer over 67 år (uden banekørsel og med 5 års medlemskab) 150 kr.
6) Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget
7) Valg af bestyrelse og sportsudvalgsmedlemmer:
A. Formand for 2 år – på valg Michael Sandstød, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Bjarne Kratholm
B. Sportschef for 2 år – på valg Kenneth Røpke, villig til genvalg
C. Bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg Hanne Malmberg, villig til genvalg
D. Bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg Dan Frost, villig til genvalg
E. Bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg Jørgen Hertz, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Tina Dideriksen
F. Rytterrepræsentant for 1 år – på valg Jørgen Sørensen. Vælges på seperat ryttermøde.

    Valg af sportsudvalg:
G. Børneudvalg:
Udvalget varetager de sportslige børneaktiviteter under ansvar over for bestyrelsen og efter godkendt budget. Udvalget består af 2-5 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og der orienteres herom på generalforsamlingen.

8) Valg af kritisk revisor for 2 år – på valg Palle Rosendahl
    Valg af kritisk revisorsuppleant for 1 år – på valg Preben Dalsgaard 
9) Eventuelt

Tid til at betale kontingent

Så er det tid til at betale dit DBC kontingent. Dette gøres lettest ved at indbetale på mobilepay 89013. Husk at dit navn skal fremgå. Naturligvis kan du også blot overføre til vores bankkonto: Nordea, regnr: 2279 kontonr: 8135635473.

Voksne betaler kr. 1500,- junior/ungdom kr. 1300,-, børn kr. 1000,- og passive medlemmer kr. 300,-

Medlemmer over 67 år, der har været medlemmer i mindst fem år, skal betale kr. 150,-

Tak

Information om opstart af veteranhold

Sæsonen på banen er startet op i denne uge med hold 2 om tirsdagen og de andre hold starter løbende hen imod oktober.

Følg med på træningsplanen for at holde dig ajour. Man skal starte op det det hold man sluttede på i sidste sæson. Ryttere vil blive flyttet efter anvisning af en træner.

Vi glæder os til at lave  meget god træning for alle veteranerne i DBC den kommende vinter.

Bedste hilsner
Henrik Falk, Lars Kure, Henning Hartvig, Jørgen Sørensen

Programmet for onsdagens DBC Medaljeløb

Hermed følger programmet for onsdagens DBC Medaljeløb i Ballerup Super Arena:

INDSKRIVNING FRA KL. 17:00
 
KL. 18:00: U9 – 5 OMGANGE
DEREFTER:

U11 – 8 OMGANGE
U13 – 12 OMGANGE
U15 + U17 – 15 OMGANGE
Indskrivningen foregår i inderkredsen på Ballerup Super Arena.

John Zangenberg fylder 75 år

Af Henrik Elmgreen

John Zangenberg, der onsdag 4. september fylder 75 år, er fra den tid, da der var noget, der hed Ordrupbaneryttere. John begyndte på landevejen i 1960 og i 1964 startede han på Ordrupbanen, hvor han kørte frem til 1976. Det var dengang, hvor mere end 100 ryttere mere end 40 gange i løbet af en sommer kunne boltre sig på den smukke, gamle åbne cementbane, som vi er mange, der savner den dag i dag. Det var dengang, der kørtes med totalisator og Zangenberg var rigtig god til de såkaldte ”spilleløb”: Pointsløb, udskilningsløb og handicaps m.m. I sine bedste år var han også med fremme i disciplinen forfølgelsesløb, både individuelt og for hold.

Efter den aktive karriere var han en årrække bestyrelsesmedlem i Ordrup CC og han var blandt initiativtagerne til gadeløbet Tour de Charlottenlund, der siden 1998 har været en festlig, årligt tilbagevendende begivenhed med start og mål på Jægersborg Allé.

Et stort til lykke!

Tonny Møller Jensen fylder 50 år

DBCs næstformand Tonny Møller Jensen fylder torsdag den 8. august 50 år.

Tonny har været en del af DBCs bestyrelse siden 2016, og har leveret en imponerende stor arbejdsindsats blandt andet med at arrangere kombiløbene for masterrytterne og børne & ungdomsrytterne. Dette med stor succes. Tonny er desuden manden bag resultatformidlingen på storskærmene ved DBCs stævner, og har generelt bidraget med stor IT-viden på rigtig mange områder.

Tonny kørte cykelløb som helt ung, men har siden, men stor succes og meget iver, genoptaget karrieren som Masterrytter.

Privat er Tonny gift med Katja, og har i alt tre børn. Desuden driver han virksomheden AX World, der også er sponsor for DBC.

Stort tillykke med de 50 år Tonny.