Handelsbetingelser

Ved onlinetilmelding til stævner gælder følgende betingelser:

Ved deltagelse i de valgte stævne er følgende gældende og accepteret ved betaling:

Jeg erklærer hermed, på tro og love at oplyste oplysninger er korrekte, og at jeg vil opfylde de betingelser og underkaste mig de regler og krav, der stilles i Danmarks Cykle Unionss Love og Regler, som jeg har gjort mig bekendt med.

Jeg er indforstået med, at udøvelsen af cykelsporten sker på egen risiko og for egen regning og derfor ikke kan rejse erstatningskrav af nogen art mod DBC som arrangør. Jeg giver hermed tilsagn om at min fødselsdato må offentliggøres i forbindelse med min UCI kode i resultatlister.

Pris for deltagelse fremgår af propositionerne for det enkelte løb, samt af godkendelsesformularen.

Betaling
Der kan udelukkende betales med betalingskort. Betalingstransaktionen udføres af NETS. Når tilmeldingen er udfyldt skiftes til en side hos NETS, der benytter SSL kryptering. Kreditkort data overføres således krypteret og kommer aldrig til DBCs kendskab.

Fortrydelsesret
Tilmelding til løb kan ikke fortrydes. Evt. returnering af startpenge kan udelukkende aftales med DBCs accept.

Leveringsbetingelser
Leverancen fuldføres med rytterens deltagelse i det eller de valgte arrangementer.

Ansvar
Man har som tilmelder selv pligt til at kontrollere, at ens tilmelding er registreret i systemet. Såfremt rytternavn fremgår på online startliste og/eller man har modtaget en kvittering på mail.

Såfremt man ikke modtager kvittering bedes man kontakte DBC med oplysning om referencenummer på betaling, således at tilmelding manuelt kan opdateres.

Såfremt man ikke gør dette, DBC ikke gøres ansvarlig på tabt startret eller evt. efteranmeldelsesgebyr.

Betalingsmodtager:
Dansk Bicycle Club
Ballerup Idrætsby 4
2750 Ballerup
CVR nr: 56 87 85 13
Bank: Nordea, regnr: 2279 kontonr: 8135635473
Telefon: +45 31 54 01 88

Leverandør:
DBC modtager betaling for deltagelse af det enkelte arrangement, og betragtes således som leverandøren.

Share