Vision for DBC Ballerup

Det forpligter at være Danmarks største og ældste cykelklub!
Vision:
· DBC Ballerup er den førende baneklub med en væsentlig position indenfor dansk cykelsport.
· Vores medlemsorientering og interesse for udvikling af dansk banecykling tiltrækker nye medlemmer, og bekræfter medlemmerne i, at banecykling er interessant.
· Det er attraktivt at være leder i DBC Ballerup. Vores team og medlemsorientering er vigtige succeskriterier. DBC Ballerups kultur, kravene til og belønningen af dygtighed, engagement og forandringsevne tiltrækker og udvikler de bedste ledere.
· Vi driver en cykelklub med respekt for gældende værdier og normer og med forståelse for den betydning, som vi har for udviklingen af dansk cykelsport.
· Vi vil medvirke til at højne kvaliteten i danske cykelarrangementer og tiltrække internationale stævner til Ballerup Super Arena.
· Vi vil øge tilskuer-, sponsor- og presseinteressen for danske banecykling.
Idégrundlag
· DBC Ballerup arbejder aktivt for tilgang af børn og unge til cykelsporten. Vi tror på, at øget tilgang til cykelsporten altid vil medføre interesse for og tilgang til dansk banecykling.
· DBC Ballerups ungdomsafdeling tilbyder banecykling for børn og unge i Storkøbenhavn og på Sjælland. Ungdomsafdelingen tilbyder instruktion, leg, konkurrence og et godt miljø, der får de unge til fortsætte i dansk cykelsport og vælge banecykling.
· DBC Ballerups juniorafdeling/U23 betjener og tilbyder instruktion til alle ryttere, men fokuserer på talentudvikling.
· DBC Ballerup tilbyder cykelarrangementer for børn/unge, junior og senior i Ballerup Siemens Arena.
· DBC Ballerups cykelarrangementer er attraktive for ryttere, ledere, tilskuere og presse.
· DBC Ballerup tilbyder motionscykling.
· DBC Ballerup samler de mennesker, der interesserer sig for udviklingen af dansk banesport som passive medlemmer og sørger for, at de får muligheden for at påvirke udviklingen af danske banesport.
· DBC Ballerup er nonprofit. Vi sikrer, at klubben har en fornuftig økonomi ved at have et årligt overskud, der kan danne grundlag for vores fremtidige investeringer i dansk banecykling.
· Vi arbejder aktivt for, at dansk banecykling har en god og veluddannet officials gruppe.
· Vi arbejder aktivt for, at passive medlemmer bliver motiverede til at påtage sig klubarbejde i et på forhånd afpasset omfang.
· Vi arbejder aktivt og søger indflydelse i dansk cykelsports organisationer og i det lokale idrætssamvirke.
Værdigrundlag
· Vi husker, at det som medlem forpligter at repræsentere Danmarks største og ældste cykelklub.
· I DBC Ballerup prioriterer vi dialog, kompetence og handlekraft.
· Vi møder vores medlemmer, forældre til børn/unge, og vores samarbejdspartnere i øjenhøjde – på en uhøjtidelig og respektfuld måde.
· Vi har en åben dialog og respekterer trufne beslutninger.
· Vi bruger vores samlede viden til aktivt at udvikle dansk banecykling.
· Vi er løsningsorienterede, sætter handling bag ord og følger op på aftalte mål og indsatser.
· Vi bakker op om og støtter DCUs dopingpolitik og etiske regelsæt.
Mål
· Vi tilstræber, at vores medlemstal er på mellem 800 og 1000 medlemmer.
· Vi arbejder for, at det er attraktivt at være banerytter, og at den “hjemlige” elite er rigt repræsenteret af baneryttere, der er tilknyttet DBC Ballerup.
· DBC Ballerup søger repræsentation i cykelsportens øverste organer.
· DBC Ballerup søger repræsentation i det lokale idrætssamvirke.
Share