Anbefalinger fra DIF om børne- og ungdomsidræt i forbindelse med faren for coronavirus

Anbefalinger fra DIF om børne- og ungdomsidræt i forbindelse med faren for coronavirus

Danmarks Idræts Forbund (DIF) anbefaler følgende i forhold til børne- og ungeidrætten:

– Klæd om hjemmefra I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

– Bed forældrene aflevere deres børn udendørs Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

– Hold afstand Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

– Opdel aktiviteterne i mindre grupper Kan aktiviteterne p

Share