Bestyrelsens ændringsforslag til DBCs love

Bestyrelsens ændringsforslag til DBCs love

På den kommende generalforsamling foreslår DBCs bestyrelse en række ændringsforslag til DBCs love. Disse kan ses i nedenstående.

Det med blå tekst er det der foreslås at udgår af DBCs love. Det med rød tekst er det der tænkes tilføjet DBCs nuværende love, og det med sort tekst er det som foreslås uændret i lovene.

https://cykelbanen.dk/wp-content/uploads/2020/09/DBCsLoveaendring2020.pdf

https://cykelbanen.dk/?p=6016
Share