Høst Grand Prix 2022

Høst Grand Prix 2022

Høst Grand Prix 2022 køres tirsdag den 2. August kl. 17.30.

Høst Grand Prixet vil blive gennemført på ovennævnte dato. Der kør på samme rute
som Æresløbet. Vi mødes ved startstedet kl. 17.30, hvor der foretages lodtrækning efter
seedning.
Vi skal bruge kontroller og tidtagere, hvorfor du gerne må melde dig, hvis du er
interesseret i at hjælpe til.
Start og mødested: ved rastepladsen ved grusgraven på Holmevej
Mødetid/Indskrivning: Kl. 17.30.
Startpenge: 50 kr. for ryttere og 35 kr. for de deltagere, som blot deltager i det
efterfølgende arrangement. Flagposter / kontroller deltager gratis. Betaling er kontant eller
mobilepay til kasserer Marianne Hansen 2344.9850.
Første start: Kl. 18.00.
Der køres på følgende rute (ca 12 km) for alle ryttere:
Start/Mål på Holmevej i Gundsømagle ved rasteplads ved grusgraven.
til højre ad Hovevej
lige ud ad Lundevej til Hove
til højre ad Hove Møllevej
lige ud ad Store Valbyvej til Østrup
til højre ad Østrupvej til Gundsømagle
til højre ad Piledysen
til højre ad Holmevej til Start/Mål
Ruten er 12,29 km. lang.
Der køres om Søsum pokalen, som vindes af hurtigste tid uden licens og Jørgen Lund
Pokalen for hurtigste tid for licensryttere.
Der er 40 års, 50 års,  60 års – 70 års – 80 års – og en 90 års pokal (uden licens), som kan vindes af
deltagere som har passeret nævnte alder. Derudover køres der om den af Leif Florager
indstiftede damepokal.
Efter løbet kører vi til cykelbanen, hvor der vil være kaffe og kage i klublokalet.
Interesserede, såvel kontroller som ryttere, skal tilmelde sig til Morten Ryan mobil 40861953 eller Preben Dalsgård
pdhpda@msn.com tlf.: 23478559 senest den 31. juli.

Share