Indkaldelse til DBCs ordinære generalforsamling

Indkaldelse til DBCs ordinære generalforsamling

Hermed indkaldes til:

DBC’s ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Mandag den 30. september 2019 kl. 19.00 i Ballerup Super Arena

Dagsorden iflg. clubbens love §9:

1) Valg af dirigent
2) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om clubbens virksomhed i det forløbne år

3) Fremlæggelse af regnskab og de kritiske revisorers beretning

4) Fremlæggelse af næstfølgende års budget til orientering

5) Fastlæggelse af næstfølgende års kontingenter:
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser: Seniorer på bane 1.500 kr., Junior/ungdom 1.300 kr., drenge/piger 1.000 kr., medlemmer uden banekørsel 300 kr. og medlemmer over 67 år (uden banekørsel og med 5 års medlemskab) 150 kr.
6) Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget
7) Valg af bestyrelse og sportsudvalgsmedlemmer:
A. Formand for 2 år – på valg Michael Sandstød, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Bjarne Kratholm
B. Sportschef for 2 år – på valg Kenneth Røpke, villig til genvalg
C. Bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg Hanne Malmberg, villig til genvalg
D. Bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg Dan Frost, villig til genvalg
E. Bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg Jørgen Hertz, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Tina Dideriksen
F. Rytterrepræsentant for 1 år – på valg Jørgen Sørensen. Vælges på seperat ryttermøde.

    Valg af sportsudvalg:
G. Børneudvalg:
Udvalget varetager de sportslige børneaktiviteter under ansvar over for bestyrelsen og efter godkendt budget. Udvalget består af 2-5 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og der orienteres herom på generalforsamlingen.

8) Valg af kritisk revisor for 2 år – på valg Palle Rosendahl
    Valg af kritisk revisorsuppleant for 1 år – på valg Preben Dalsgaard 
9) Eventuelt

Share