Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DBC

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DBC

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i DBC omkring fusion mellem cykelklubberne DBC og DCR. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i Ballerup Super Arena onsdag 16. marts klokken 19.00

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmeudvalg
3 Orientering om baggrunden for indstilling til fusion af de 2 klubber
4 Vedtægtsændringer
5 Afstemning

DBCs bestyrelse indstiller til at DBC og DCR lægges sammen til en ny klub med navnet DBC Ballerup. Motivationen er at skabe én stor cykelklub i Ballerup med fokus på både bane og landevej, og med en ambition om at blive en magtfaktor i dansk cykelsport. Begge bestyrelser er blevet enige om at klubdragten for DBC Ballerup bliver den velkendte traditionsbundne DCR klubdragt hvid-blå-hvid.

Begge bestyrelser (8 fra DBC og 6 fra DCR) fortsætter i forening frem til den ordinære generalforsamling hvorefter at antallet af bestyrelsesposter sættes til 10 faste medlemmer fremadrettet.
Medlemmernes anciennitet fra begge klubber bibeholdes i den fælles klub.
I DBC’s love ændres følgende:

§1 Stk 1 Clubbens navn er Dansk Bicycle Club

§1 Stk 1 Clubbens navn er DBC Ballerup
§ 12 Bestyrelsens sammensætning og funktion
Stk. 1. Clubben ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer bestående af:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sportschef
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
Stk. 1. Clubben ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer bestående af:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sportschef
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
Stk. 3. På generalforsamlinger i ulige år vælges for 2 år:
Formand
Sportschef
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem

Stk. 3. På generalforsamlinger i ulige år vælges for 2 år:
Formand
Sportschef
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem

Stk. 4. På generalforsamlinger i lige år vælges for 2 år:
Næstformand
Kasserer
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
– der skal altså vælges 2 menige bestyrelsesmedlemmer i både ulige og lige årstal.
Stk. 4. På generalforsamlinger i lige år vælges for 2 år:
Næstformand
Kasserer
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
– der skal altså vælges 3 menige bestyrelsesmedlemmer i både ulige og lige årstal.

Vel mødt bestyrelsen

Share