Ny generalforsamling den 6. april

Ny generalforsamling den 6. april

På DBCs ekstraordinære generalforsamling den 16. marts blev det enstemmigt stemt for fusionen mellem DBC og DCR Ballerup. Men da der er tale om en ændringer i paragraf 1 af DBCs vedtægter krævede det at mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne. 

Derfor skal der nu afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling i DBC, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Denne generalforsamling skal afholdes den 6. april fra kl. 19 i Kay Werner Lounge.

DCR Ballerup har på deres generalforsamling den 16. marts godkendt fusionen af de to klubber.

Share