Propositioner: DBC-stævne torsdag d. 12. jan, Par-omnium, sprint mm. Husk 2017 licens

Torsdag d. 12. januar kl 18:30 afholdes sæsonens 10. stævne i Ballerup Super Arena. Husk at indløse 2017 licens hos DCU. Der vil være licenskontrol og man nægtes start hvis ikke man har licens for indeværende sæson.

Tilmelding foregår via www.cykelbanen-booking.dk  – Er du ikke oprettet skal du hurtigst muligt gøre dette. Systemet er blevet nulstillet, så selvom man sidste år var oprettet, skal man oprette sig på ny. NB: Når du har oprettet din profil kan der gå op til 2 hverdage før end den er aktiveret. Ved tilmelding tilmeldes rytteren til samtlige løb i sin respektive klasse, hvorefter sportsledelsen sammensætter stævneprogrammet.

Husk at tilmelding til parløb foregår i tilmeldingssystemet hvor man tilmelder sig med sin makker. Hvis man ikke tilmelder sig med en makker, sammensætter sportslederen parrene. Dette kræver at ens makker ER oprettet i tilmeldingssystemet og godkender sin makkers forespørgsel, så sørg for dette!

Tilmeldingsfrist senest søndag d. 8. januar kl 12.

Prisen for deltagelse i stævnet er 75,- kr. Der er ingen mulighed for eftertilmelding!

Alle ryttere skal melde sig til nummerudleveringen senest 20 min. før 1. start – og her skal indbetale 100,- kr kontant for rygnummer til sæsonen.

Stævnet er åbent for u17, u19, A, B, C, D og dameryttere. Licens er et krav.

Der køres i følgende kategorier:

 A – Åben for elite, og landsholds U-19 ryttere

B – Øvrige seniorer, øvrige U-19 ryttere og landsholds U-17 ryttere

C – Øvrige, U-17, damer

D – Øvrige, U-17, damer

Løbene er opdelt i kategorierne A-B-C-D, og rytterne er placeret i de enkelte kategorier ud fra niveau, resultater, samt sportslederens, landstrænerne, kraftcentertræner og DBC træneres vurdering.

Da stævnene ikke er opdelt i aldersklasser,  men i kategorier, må der køres med pladehjul i alle kategorier.

I Kategorien C og D, er der en max gearing på 50 X15

Der køres følgende løb:

Par-Omnium for elite

Parløb for øvrige

Sprintbetonede løb

Derudover køres almindelige løb efter sportslederens valg.

Alle på inderkredsen skal bære adgangskort!

Rytterne får udleveret deres kort sammen med deres rygnummer.

Ved fremtidige stævner er det som udgangspunkt tilladt for hver enkelt klub at stille med kun 3 trænere/hjælpere på inderkredsen. Det er op til klubberne at udpege de pågældende hjælpere/trænere. Adgangskort udleveres på DBCs kontor på stævnedagen mellem kl 17 og kl 18.

Trænere/hjælpere bedes iklæde sig klubtrikot.

Der vil være adgangs kontrol !

Øvrige personer herunder forældre og familie henvises til tilskuerpladserne.

Share