Valg af rytterrepræsentant til DBCs bestyrelse

Hermed indkaldes til ryttermøde mandag 7. december 2015 kl. 19:45 i DBCs klublokale i Ballerup Super Arena (på balkon på opløbslangsiden ud for målstregen). Dagsorden: Valg af rytterrepræsentant til DBCs bestyrelse for 1 år. På valg er Kim Ryan Hansen, der er villig til genvalg. Alle baneaktive medlemmer af DBC kan møde op og stemme – samt evt. lade sig opstille til valg. Der kan dog kunne afgives stemme ved personligt fremmøde.

Share