Valg af rytterrepræsentant til DBCs bestyrelse

Hermed indkaldes til møde mandag 7. november 2015 kl. 19:45 i DBCs klublokale i Ballerup Super Arena (på balkon på opløbslangsiden ud for målstregen). Dagsorden: Valg af rytterrepræsentant til DBCs bestyrelse for 1 år. På valg er Kim Ryan Hansen, der ikke ønsker genvalg. Som ny kandidat er opstillet Jørgen Sørensen. Kun baneaktive medlemmer af DBC kan møde op og stemme.

Share