Propositioner: DBC stævne torsdag d. 24 november

Torsdag d. 24 nov. kl. 18:30 afholdes sæsonens femte stævne i Ballerup Super Arena.

Tilmelding foregår via www.cykelbanen-booking.dk – Er du ikke oprettet skal du hurtigst muligt gøre dette. Systemet er blevet nulstillet, så selvom man sidste år var oprettet, skal man oprette sig på ny. NB: Når du har oprettet din profil kan der gå op til 2 hverdage før end den er aktiveret. Ved tilmelding tilmeldes rytteren til samtlige løb i sin respektive kategori, hvorefter sportsledelsen sammensætter stævneprogrammet.

Husk at tilmelding til parløbsdiscipliner foregår i tilmeldingssystemet hvor man tilmelder sig med sin makker. Dette kræver at ens makker ER oprettet i tilmeldingssystemet og godkender sin makkers forespørgsel, så sørg for dette!

Tilmeldingsfrist senest lørdag d. 19. november kl. 12:00

Prisen for deltagelse i stævnet er 75,- kr. Der er ingen mulighed for efter tilmelding!

Alle ryttere skal melde sig til nummerudleveringen senest 20 min. før 1. start

Stævnet er åbent for u17, u19, A, B, C, D og dameryttere. Licens er et krav.

Der køres i følgende kategorier:

Kategori  A – Åben for elite, og landsholds U-19 ryttere

Kategori B – Øvrige seniorer, øvrige U-19 ryttere og landsholds U-17 ryttere

Kategori C – Øvrige, U-17 damer

Kategori D – Øvrige, U-17 damer

Løbene er opdelt i kategorierne A-B-C-D, og rytterne er placeret i de enkelte kategorier ud fra niveau, resultater, samt sportslederens, landstrænerne, kraftcentertræner og DBC træneres vurdering.

Da stævnene ikke er opdelt i aldersklasser,  men i kategorier, må der køres med pladehjul i alle kategorier.

I Kategorien C og D, er der en max gearing på 50 X15

Der køres følgende løb:

Derny pace

Parløb for klasse A

Parløb for øvrige

Derudover køres almindelige løb efter sportslederens valg.

Alle på inderkredsen skal bære adgangskort!

Rytterne får udleveret deres kort sammen med deres rygnummer.

Ved fremtidige stævner er det som udgangspunkt tilladt for hver enkelt klub at stille med kun 3 trænere/hjælpere på inderkredsen. Det er op til klubberne at udpege de pågældende hjælpere/trænere. Adgangskort udleveres på DBCs kontor på stævnedagen mellem kl. 17 og kl. 18.

Trænere/hjælpere bedes iklæde sig klubtrikot.

Der vil være adgangs kontrol !

Øvrige personer herunder forældre og familie henvises til tilskuerpladserne.

Share