DBC suspenderer medlem

Cykelklubben DBC har per 18. september 2020 valgt at ekskludere Rasmus Nejrup som medlem. Dette som følge af at Rasmus Nejrup af Dopingnævnet er idømt karantæne for at overtræde antidopingreglerne.

“Det er vigtigt for os at markere overfor vores medlemmer og samarbejdsparnere, at doping ikke er acceptabelt i vores klub. Derfor er Rasmus Nejrup ikke længere velkommen i DBC”, udtaler DBCs formand Bjarne Kratholm. “Rasmus har fået tilbudt hjælp fra DBC i samarbejde med Team Danmark til at komme videre, og det håber vi han tager imod”, understreger DBC-formanden.

Alle spørgsmål omkring sagen til DBCs næstformand Tonny Møller Jensen på tonnymollerjensen@gmail.com.