Adgang til inderkredsen på DBC løbsdage

DBC gør opmærksom på, at man for at få adgang til inderkredsen, skal bære synlig adgangskort.

Officials skal bære hvide kort.

Rytter skal bære gule kort.

Holdledere skal bære grønne kort samt trøje eller trico, der viser, hvilken klub man er holdleder for.

Kortene skal bæres synligt og skal vises ved indgangen til inderkredsen under hele stævnet.

Ved DM har hver deltagende rytter mulighed for at få sin egen personlige hjælper med på inderkredsen. DM-special kort kan afhentes på kontoret.

 

Hver klub har fået (eller har mulighed for at få) udleveret 3 grønne holdleder kort.

Det er klubberne, der er ansvarlige for, at disse kort bliver brugt korrekt.

 

Kortene udleveres på DBC kontor på løbsdage fra kl. 17:00. Efter kl 18.30 sker udlevering ved nummerudleveringen på inderkredsen.

Personer uden kort bliver bortvist fra inderkredsen.

Med Venlig Hilsen

DBC og sportslederen

Share