Information om cykeltræning i Ballerup Super Arena

Information om cykeltræning i Ballerup Super Arena

I forbindelse med de nyeste retningslinier fra myndighederne er taget en række nye tiltag i forbindelse med DBC-træning i Ballerup Super Arena. Disse kan læses i nedenstående:

DBC tager alle anviste forbehold til at undgå at coronavirus breder sig.

Alt træning for ryttere under 21 år forsætter som hidtil. Dog maksimalt 50 personer.

Hold med ryttere over 21 år opdeles i to hold af henholdsvis ni og ti ryttere i hver. Tilmeldingen til holdene skal foregå via DBCs Klubmodul.

Disse to hold må ikke komme i kontakt med hinanden. 

Grupperne vil køre på forskellige tidspunkter og vil have adgang til adskilte toiletforhold samt hver deres op- og nedgang til banen.  Træner styrer seperat mødetid for de opdelte gruppe. Den ene gruppe opholder sig i nordenden og den anden i sydenden af inderkredsen. 

Der skal bære mundbind, når man bevæger sig rundt i hallen.

Share